شناسه خبر : 50832

ترخیص فوری ۹۶ درصد اقلام وارداتی

ترخیص فوری ۹۶ درصد اقلام وارداتی

طی ۱۴ ماه گذشته در حالی که ۹۶ درصد کالاهای وارداتی بدون معطلی ترخیص شده اند در مورد دلایل ایستایی ۴ درصد اقلام اظهار شده موضوعاتی از جمله عدم تخصیص به موقع ارز و دریافت برخی مجوزها مطرح شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، یکی از اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت اقتصاد و  گمرک ایران قرار گرفت، کاهش زمان تشریفات گمرکی و زمان ترخیص کالا بود که بالتبع تاثیرات  قابل توجهی در بازار های داخلی داشت.

در این گزارش سعی شده تا ماندگاری کالاها از منظر شاخص های مسیربندی، مراحل تشریفات گمرکی، کالاهای مهم و حساس همچون کالاهای اساسی، دارو، نوع کالاها و گمرکات مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

بررسی ها نشان  میدهد، سهم اظهارنامه های در جریان تشریفات ترخیص صرفا ۳% تعدادی، ۴% وزنی و ۴% ارزشی از کل واردات قطعی (در بازه مورد بررسی) می باشد. همچنین ۳% اظهارنامه های در جریان در مرحله ارزیابی گمرکی، ۳۹%ماندگاری این کالاها در مرحله کارشناسی (در انتظار تخصیص ارز و صدور مجوزهای قانونی) و ۵۸% آنها در مرحله صندوق (تاخیر در پرداخت حقوق ورودی و عوارض) می باشد.

طبق گزارش تحلیلی گمرک ایران، مربوط به بازه ۱۴ ماه گذشته، حدود ۹۶ درصد کل کالاهای اظهار شده بدون معطلی قابل توجه ترخیص شده اند در این بین حدود ۴ درصد نیز بعد از اظهار کالا شاهد ایستایی بوده ایم که در ادامه تلاش میکنیم به جزئیات آن بپردازیم.

جزئیات واردات قطعی در جریان تشریفات ترخیص

میزان در جریان واردات قطعی در بازه مذکور ۱.۷ میلیون تن و ارزش دلاری ۲.۶ میلیارد دلار می باشد.

اظهارنامه های در جریان به تفکیک مسیرهای سه گانه ریسک در گمرک

با توجه به بررسی بعمل آمده در زمینه اظهارنامه های در جریان تشریفات قطعی در بازه زمانی مورد نظر:

- ماندگاری کالاها در مسیر سبز ۶۵% وزنی و ۲۸% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

- ماندگاری کالاها در مسیر سبز ۶۵% وزنی و ۲۸% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

- ماندگاری کالاها در مسیر سبز ۶۵% وزنی و ۲۸% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

اظهارنامه های در جریان به تفکیک مراحل انجام تشریفات ترخیص در گمرک

با توجه به بررسی بعمل آمده در زمینه اظهارنامه های در جریان تشریفات قطعی در بازه زمانی مورد نظر:

- ماندگاری کالاها در مرحله ارزیابی ۱% وزنی و ۳% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

- ماندگاری کالاها در مرحله کارشناسی ۱۷% وزنی و ۳۹% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

- ماندگاری کالاها در مرحله صندوق ۸۲% وزنی و ۵۸% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

اظهارنامه های در جریان کالاهای اساسی/ ۸۰۰ میلیون دلار نهاده در جریان تشریفات ترخیص باقی ماند

واردات قطعی کالاهای اساسی در بازده زمانی مذکور، ۲۷.۴ میلیون تن به ارزش دلاری ۲۱.۲ میلیارد دلار بوده است. در جریان واردات قطعی کالاهای اساسی در بازه زمانی مورد نظر به وزن ۱.۳ میلیون تن و ارزش دلاری ۰.۸ میلیارد دلار می باشد.

اظهارنامه های در جریان تشریفات ترخیص دارو /۲۰۰ میلیون دلار دارو درگیر ایستایی شد

واردات قطعی دارو ذیل فصل ۳۰ کتاب مقررات صادرات و واردات در بازه زمانی گزارش ۰.۰۵ میلیون تن به ارزش دلاری ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. در جریان واردات قطعی دارو در بازه زمانی مورد نظر به وزن ۰.۰۰۰۲ میلیون تن به ارزش دلاری ۰.۲ میلیارد دلار می باشد.

اظهارنامه های در جریان تشریفات ترخیص ده کالای اول از لحاظ ارزش/ رسوب ۳۰۰ میلیون دلار کشنده

در بررسی تعرفه ای کالاهای درجریان تشریفات واردات قطعی:

تعداد ۳۰۵۹ کامیون که ۱۱ درصد سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

ذرت دامی ۳۷ درصد وزنی که ۸ درصد سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

در گزارشهای بعدی به جزئیات بیشتری در خصوص دلایل قطعی تاخیر در ترخیص کالا و همچنین وضعیت شرکتهای واردکننده ای که در ماههای اخیر بخشی از کالاهای انها ترخیص نشده خواهیم پرداخت.

ارسال نظر