شناسه خبر : 49205

کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۴.۵ درصد

کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۴.۵ درصد

بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ درصد و اسفند ۱۴۰۱ معادل ۴۲.۴ درصد بوده است.

بنابراین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در طول سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷.۴ درصد کاهش داشته است.

تورم تولیدکننده هم از ۳۶.۹ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۲.۶ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسیده است.

ارسال نظر