شناسه خبر : 47439

کدام کشور بالاترین رشد اقتصادی ۲۰۲۳ را ثبت کرد؟

کدام کشور بالاترین رشد اقتصادی ۲۰۲۳ را ثبت کرد؟

رشد اقتصاد منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۷ درصد وگروه ۲۰ به میزان۳.۲ درصد اعلام شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی جدید، تولید ناخالص داخلی در منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۷ درصد افزایش یافته است.

داده‌های منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان داد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

در گروه ۲۰، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصد در سه ماهه چهارم بود که نسبت به سال ۲۰۲۲ تغییری نداشت.

در میان کشورهای گروه ۲۰، بالاترین نرخ رشد اقتصادی سالانه در سال ۲۰۲۳ در هند با ۷.۷ درصد، چین با ۵.۲ درصد و ترکیه با ۴.۵ درصد بوده است.

اقتصادهای عربستان سعودی و آلمان به ترتیب با ۰.۸ درصد و ۰.۳ درصد کاهش ثبت کردند.

در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۷ درصد در منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ۳.۲ درصد در منطقه گروه ۲۰ به صورت سالانه بود.

اقتصاد منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بر اساس آمار سه ماهه، ۰.۳ درصد و گروه ۲۰ به میزان  ۰.۷درصد رشد کردند.

ارسال نظر