شناسه خبر : 37261

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود عملیاتی پنج شرکت شیشه ساز از مرز یک هزارو ۲۷۰ میلیارد تومان گذشت

سود عملیاتی پنج شرکت شیشه ساز از مرز یک هزارو 270 میلیارد تومان گذشت

بررسی عملکرد پنج شرکت شیشه سازی نشان می دهد که درآمد این شرکت ها در سال گذشته ، بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش چابک آنلاین، بر اساس این گزارش، از بین این پنج شرکت، بیشترین درآمد عملیاتی در سال گذشته مربوط به شرکت شیشه قزوین بوده و کمترین درآمد عملیاتی نیز از آن  شرکت شیشه سایپا بوده است .

در این بررسی، مشخص شد که مجموع سود خالص چهار شرکت از پنج شرکت شیشه ساز در سال گذشته به رقم یک هزار و 114 میلیارد تومان بالغ شده است .

در عین حال،شرکت شیشه سازی مینا سال گذشته را با زیان خالص 48 میلیارد تومانی به انتها رسانده است .

Capture

ناگفته نماندکه بیشترین سود خالص از بین این پنج شرکت ، مربوط به شرکت شیشه قزوین بوده که رقم سود خالص آن به 512 میلیارد تومان رسید.

ازشرکت های کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی و شرکت شیشه و گاز به عنوان شرکت های بعدی در سود خالص بالاتر یاد می شود.

براساس این گزارش، مجموع سود عملیاتی این  پنج شرکت شیشه ساز درسال گذشته ازر مرز یک هزارو 270 میلیارد تومان گذشت.

 

ارسال نظر