شناسه خبر : 36880

تخریب و تغییر کاربری اموال دولتی منوط به اعلام وزارت اقتصاد شد

تخریب و تغییر کاربری اموال دولتی منوط به اعلام وزارت اقتصاد شد

با ابلاغ خزانه دار کل کشور، تخریب و تغییر کاربری در امول غیرمنقول متعلق به دولت با رعایت سایر مقررات منوط به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به کسب اجازه از وزارت امور اقتصاد و دارایی پیش از تخریب و تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار طی نامه 51/90648 مورخ 1402/05/22 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

طبق این بخشنامه، تخریب و تغییر کاربری در اموال غیرمنقول متعلق به دولت با رعایت سایرمقررات منوط به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزارت‌خانه ها و موسسات دولتی مکلف‌اند هر گونه تغییرات کلی در اموال غیرمنقول اعم از تخریب یا تجدید بنا، تغییرات ناشی از سیل، زلزله و سایر حوادث را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. 

در بخشی از این بخشنامه آمده است: در مواردی ملاحظه می شود دستگاه های اجرایی بدون اطلاع به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان صرفاً با اخذ مجوز فنی از وزارت راه و شهرسازی برای تخریب و تغییر کاربری اموال غیرمنقول متعلق به دولت اقدام می نمایند، با عنایب به مفاد فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع رسیدگی، نظارت و تمرکز حساب اموال دولت و امین اموال دولت در حوزه اموال غیرمنقول دولت می باشد؛ بنابراین لازم است کلیه وزارت‌خانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی که اموال غیرمنقول را در اختیار دارند، قبل از هرگونه اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیرمنقول در اختیار قبلاً مراتب را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و در استان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام و پس از دریافت نظر وزارت یا اداره کل اقدام لازم را به عمل آورند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران ,

ارسال نظر