شناسه خبر : 36256

ضوابط پرداخت مزایای معیشتی و رفاهی کارمندان ابلاغ شد

ضوابط پرداخت مزایای معیشتی و رفاهی کارمندان ابلاغ شد

ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که بر این اساس سقف ماهیانه مزایای جانبی ۴برابر حداقل مزایای مذکور در دستگاه اجرایی است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، محمد مخبر بخشنامه ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد، شورای حقوق و دستمزد در جلسه‌های 1402/2/15، 1402/3/16 و 1402/3/22 و به‌استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و در اجرای بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی را به‌شرح زیر تصویب کرد.

اخبار حقوق و دستمزد ,


ماده 1  ـ در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند؛

1 ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395

2  ـ مشمولان: کارکنان رسمی، پیمانی قرارداد کار معین و عناوین مشابه شاغل در دستگاههای اجرایی

3 ـ  مزایای جانبی : مزایای غیرمستمر خارج از حکم که به‌صورت نقدی و غیرنقدی به مشمولان تعلق می‌گیرد و شامل مزایای معیشتی رفاهی و جوانی جمعیت است.

4 ـ  مزایای معیشتی : مزایایی که در راستای کمک به تأمین نیازهای اساسی و هزینه‌های اصلی زندگی مشمولان و در قالب مزایای مرتبط با خوراک، حمل‌ونقل، مسکن، بهداشت و سلامت به آنها اعطا می‌شود و شامل اقلام زیر است؛

الف ـ خوراک: کمک‌هزینه غذا و ارائه مستقیم غذا و ارائه مستقیم اقلام خوراکی

ب ـ حمل‌ونقل: کمک‌هزینه ایاب و ذهاب خودروی سازمانی، سرویس رفت‌وآمد و کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی

بهداشت و سلامت بیمه تکمیلی بیمه عمر، امکان استفاده ویژه از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کالاهای بهداشتی پزشک مستقر و ارزیابی دوره‌ای وضعیت سلامت

5 ـ  مزایای رفاهی: مزایایی که در راستای بهبود سطح زندگی و رفاه مشمولان و خانواده‌هایشان به آنها اعطا می‌شود و شامل اقلام زیر است:

الف ـ تفریحی و ورزشی: اماکن و مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی فرهنگی و ورزشی یا مراکز اقامتی ـ تفریحی و امکان استفاده از آنها.

ب ـ انگیزشی و تشویقی: پاداش رضایت مردم و پاداش تشویقی

ج ـ حمایتی و هدایا: پرداختهای مناسبتی، تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه و بن خرید کالای داخلی

6 ـ  مزایای جوانی جمعیت : مزایایی که در راستای تحکیم خانواده و افزایش جمعیـت بـه مشمولان اعطا می‌شود و شامل پاداش ازدواج، پاداش فرزندآوری و کمک‌هزینه مهدکودک می‌شود.

ماده 2  ـ  دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به‌نحوی اقدام کند که در هر ماه حداکثر مزایای جانبی اعطایی به مشمولان از چهار برابر حداقل مزایای مذکور در همان دستگاه اجرایی تجاوز نکند.

اخبار حقوق و دستمزد ,

ارسال نظر