شناسه خبر : 33402

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود نقدی هرسهم سیمان ارومیه ۵۴۰ تومان اعلام شد

سود نقدی هرسهم سیمان ارومیه 540 تومان اعلام شد

سود خالص شرکت سیمان ارومیه درسال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال گذشته به رقم ۵۵۴ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهراد نامداری، شرکت سیمان ارومیه، سود نقدی هر سهم مربوط به دوره مالی منتهی به پایان اسفند سال گذشته را 540 تومان اعلام کرده است.

بر این اساس، حق حضور اعضای هیات مدیره شرکت سیمان ارومیه در سالجاری برای حداقل یک جلسه در ماه 8 میلیون تومان مشخص شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای