شناسه خبر : 32957

ایجاد ۸۰۰ هزار شغل با وجود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در ۱۴۰۱

 ایجاد ۸۰۰ هزار شغل با وجود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در ۱۴۰۱

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق می شود گفت:گزارش های میدانی حکایت از این دارد که کارگران برای کسب درآمد بیشتر به سمت مشاغل کاذب و خدماتی می روند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور،با اشاره به اینکه سال گذشته علی رغم افزایش 57درصدی دستمزد در سال 1401 اما آمارها حکایت از ایجاد حدود 800هزار شغل دارد گفت: این آمارها متناسب با آمارهای سازمان تأمین اجتماعی است. اینکه برخی می گویند افزایش مزد مانع ایجاد اشتغال می شود, دلیل درستی نیست.

 وی ادامه داد: پیش‌بینی ها برای افزایش مزد امسال این است که تمایل کارگران برای ماندن در شغل کاهش یابد. به صورت میدانی در استان مازندران بررسی کردیم که بسیاری از کارگران فعالیت در مشاغل کاذب را پردرآمدتر از اشتغال در یک واحد صنعتی می دانند.

 امام قلی تبار با تأکید بر اینکه پیش بینی ها بر این است که در سال جاری اشتغال زایی منفی را تجربه کنیم افزود:با توجه به افزایش هزینه های زندگی و ضرورت تأمین معاش از سوی کارگران, رفتن به سمت مشاغل خدماتی مانند تاکسی های اینترنتی و مشاغل کاذب مانند دستفروشی, برای کارگران درآمد بهتری خواهد داشت.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه رشد تولید با ایجاد تقاضای واقعی در بازار محقق می شود اظهار داشت: زمانی تقاضای واقعی در بازار بروز می کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد.

نزدیک به 65 درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند, بنابراین در صورتی که قدرت خرید کارگران افزایش یابد, به عبارتی رونق تولید محقق می شود. پس می توان گفت تحقق شعار سال بستگی زیادی به افزایش قدرت خرید کارگران دارد.

 امام قلی تبار بیان کرد:حتی اگر تورم مهار شود, باز هم کارگران و بازنشستگان به دلیل هزینه های معیشت تحت فشار زیادی هستند. برخی می گویند با افزایش حقوق کارگران تورم افزایش می یابد.

اما سوالی مطرح است, و آن این است،  درصورتی که با افزایش حقوق قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد, افزایش حقوق صرف چه مصارفی می شود؟حقوق و مزایای جامعه کارگری برای مسکن,درمان و هزینه های معاش می شود. بنابراین پس اندازی وجود ندارد که بخواهد تورم را افزایش دهد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای