شناسه خبر : 31973

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد شرکت بازآفرینی شهری از محل فروش اراضی و املاک ساخته شده رشد کرد

درآمد شرکت بازآفرینی شهری از محل فروش اراضی و املاک ساخته شده رشد کرد

درآمدهای عملیاتی شرکت بازآفرینی شهری ایران درپایان سال گذشته به ۱۱۰ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم درمقایسه با درآمد عملیاتی 86 میلیارد تومانی این شرکت در سال 99، حدود 24 میلیارد و 854 میلیون تومان رشد داشت.

شرکت بازآفرینی شهری ایران از جمله شرکت های دولتی است که راهبری و ساماندهی فعالیت ها و اقدامات لازم در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیر رسمی به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان در چارچوب سیاست های وزات راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را برعهده دارد.

این شرکت در سال گذشته از محل فروش اراضی، بالغ بر 50 میلیارد تومان و از محل فروش املاک ساخته شده بیش از 60 میلیارد و 800 میلیون تومان درآمد کسب کرده است.

بیشترین درآمد شرکت بازآفرینی شهری ایران از محل فروش اراضی به ترتیب  مربوط به استان های تهران با 17 میلیارد و 800 میلیون تومان و استان قزوین با 15 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است.

این شرکت از محل فروش املاک ساخته شده خود در استان های خراسان رضوی حدود 18 میلیارد و 600 میلیون تومان و استان قزوین هم حدود 13 میلیارد و 600 میلیون تومان درآمد محقق کرده است.

در این بین، 15 فقره واحد مسکونی، تجاری و قطعه زمین به مبلغ 27 میلیارد و 671 میلیون تومان از طریق مزایده، دو فقره به مبلغ 10 میلیارد و 485میلیون تومان و 117 فقره به مبلغ 72 میلیارد و 723 میلیون تومان براساس تبصره 5 ماده 26 آیین نامه معاملات این شرکت در راستای بودجه سالانه واگذار شده است.

1

اگرچه که درآمدهای عملیاتی شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال گذشته رشدی 24 میلیارد و 854 میلیون تومانی داشت ، اما زیان عملیاتی این شرکت در این مدت افزایش داشت.

به بیان ساده تر زیان عملیاتی شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1400 با حدود 22 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال 99، به رقمی در حدود 89 میلیارد و 443 میلیون تومان رسید.

زیان عملیاتی این شرکت در سال 99 معادل 67 میلیارد و 440 میلیون تومان بوده است.

 

2

از منظر سود و زیان خالص هم، شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال گذشته زیانی 88 میلیارد و 780 میلیون تومانی داشته است.

این رقم در مقایسه با زیان خالص 66 میلیارد و 599 میلیون تومانی این شرکت در سال 99، حدود 22 میلیارد و 180 میلیون تومان افزایش داشت.

موارد مذکور تنها زیان های رو به افزایش شرکت بازآفرینی شهری ایران درسال گذشته نبوده است.

چراکه زیان انباشته شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1400 هم نسبت به سال 99، حدود 88میلیارد و 780 میلیون تومان افزایش داشته است.

هرچند که زیان انباشته شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 99، حدود  459میلیارد و 150 میلیون تومان بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای