شناسه خبر : 31325

کاهش ۱.۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی

کاهش ۱.۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی

در پاییز امسال تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،در پاییز امسال تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸۸.۲ درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٨٩.٦ درصد) ١.٤ واحد درصد کاهش داشته‌است.

در این مقطع زمانی شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ۹۲۹.۱ بوده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٨٨.٢ درصد افزایش یافته‌است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٦٦.٣ درصد افزایش یافته‌است.

در پاییز امسال تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۲.۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٤ درصد)، ٤٧.٤ واحد درصد کاهش یافته‌است. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم"کود" (۱۹.۰ درصد)، بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم "جوجه یکروزه " (۱۸.۷- درصد) است.

در پاییز ١٤٠١ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸۸.۲ درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٨٩.٦ درصد) ١.٤ واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل پاییز١٤٠٠، ٨٨.٢ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "کود" (۳۵.۳ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم "مرغ گوشتی" (۱۰۲.۶ درصد) است.

در پاییز ١٤٠١ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶۶.۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٥٢.٤ درصد)، ١٣.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم "کود " (۲۷.۶ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم "مرغ گوشتی" (۷۳.۱ درصد) است.

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز ١٤٠١ نشان می‌دهد که بیشترین میزان افزایش شاخص کل نسبت به فصل قبل مربوط به استان کرمانشاه با ٢١, ٧ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان خراسان رضوی با ١٦.٣- درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در همه استان‌ها با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ١٢٥, ٤ درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان اردبیل با ٤٠.٣ درصد است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای