شناسه خبر : 30712

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص سه شرکت دولتی به ۱۷۷ میلیارد تومان رسید

درآمد ۶ شرکت دولتی ۶۵ هزار میلیاردتومانی شد

سود خالص سه شرکت دولتی  به 177 میلیارد تومان رسید

درآمد عملیاتی ۶ شرکت و سازمان وزارت امور اقتصادی و دارایی درنیمه نخست سالجاری به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  براساس این گزارش بانک ملی  با 28 هزار میلیارد تومان درآمد در رتبه اول و دارای بالاترین رتبه درآمد در بین شرکت های مورد بررسی در 6 ماهه نخست سالجاری بود.

بانک کشاورزی ، با 17 هزارمیلیارد تومان درآمد در رتبه دوم و بانک مسکن با 12هزار میلیارد تومان درآمد در رتبه سوم قرار دارد.

ناگفته نماند که از بین 6 سازمان و  شرکت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی 3 شرکت سودده و3 سازمان هم زیان ده بودند.

براساس این گزارش سود خالص شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت اموراقتصادی ودارایی مورد بررسی در این گزارش در 6 ماهه نخست سالجاری ، به رقم 177 میلیارد تومان رسیده است.

زیان خالص3 شرکت هم ازمرز 8 هزارو 500 میلیارد تومان عبور کرده است.

بالاترین رتبه سود خالص در شش ماهه نخست امسال به بانک صنعت و معدن با 91میلیارد تومان رسید.

به تازگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف سازی اقتصادی، صورت های مالی ۲۰۷ شرکت مشمول جزء قانون یاد شده رامنتشر کرد.

بر این اساس، صورت‌های مالی ۵۰ شرکت دولتی، ۱۲۰ شرکت زیر مجموعه بانک‌ها، ۲۹ شرکت زیر مجموعه موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و ۸ فدراسیون ورزشی جمعا به تعداد ۲۰۷ شرکت  به مرحله انتشار عمومی رسیده اند.

ناگفته نماند که تاکنون مجموع صورت‌های مالی انتشار یافته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی  به ۶۰۳ شرکت دولتی و سایر شرکت‌های مشمول رسیده است.

هدف از انتشار صورتهای مالی شرکت ها، بهبود عملکرد و مدیریت در شرکت‌های  دولتی و عمومی، عنوان شده است.

سود خالص سه شرکت دولتی  به 177 میلیارد تومان رسید

ارسال نظر

خدمات بیمه ای