شناسه خبر : 30614

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درنیمه نخست امسال کاهشی شد

سود خالص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درنیمه نخست امسال کاهشی شد

درآمدهای عملیاتی شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شش ماهه نخست سالجاری به ۴۲ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 15 میلیارد تومانی این شرکت در نیمه اول سال 99، حدود 27 میلیارد تومان رشد داشته است.

شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از جمله شرکت های دولتی است که در زمینه گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور از راه تاسیس شرکت های صنعتی، معدنی، خدماتی و یا مشارکت در آن ها و ارایه کمک و راهنمایی های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی فعالیت می کند.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شش ماهه نخست سالجاری از محل پروژه های پیمانکاری 40 میلیارد تومان واز محل درآمد سودهای تقسیم شده عملکرد سال گذشته سهام شرکت های تابعه و وابسته نیز دو میلیارد و 334 میلیون تومان درآمد کسب کرده است.

سودسرمایه گذاری شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درشش ماهه نخست سالجاری، از گسترش الیاف شیشه مرند دو میلیارد و 200 میلیون تومان، از مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 100 میلیون تومان و از توربین توان گستر ایرانیان 34 میلیون تومان بوده است.

photo_2023-01-18_12-07-12

مروری برعملکرد سالجاری شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نشان داد که سود خالص این سازمان در نیمه نخست امسال به رقم 17 میلیارد و 595 میلیون تومان رسیده است.

این رقم درمقایسه با سود خالص 28 میلیاردی این سازمان در شش ماهه نخست سال 99، حدود 10 میلیارد و 700 میلیون تومان کاهش داشت.

اگرچه سود خالص شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در نیمه نخست امسال کاهشی بود اما سود انباشته این شرکت در همین مدت بیش از 15 میلیارد تومان رشد داشت.

سود انباشته شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شش ماهه نخست امسال به حدود 1.871 میلیارد تومان رسید.

سود انباشته این شرکت در نیمه نخست سال 99 حدود 1.856 میلیارد تومان بود.

photo_2023-01-18_12-07-15

ارسال نظر

خدمات بیمه ای