شناسه خبر : 29582

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۲/۹۴درصد اختصاص یافت و کمترین افت با کاهش ۱/۶ به نماد ثامان رسید .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثباغ با کاهش ۰/۳۹درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثمسکن با افزایش ۵درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاخت با افزایش ۰/۲۱درصد رسید . 

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب  با افزایش ۶/۷۲درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاژن با افزایش ۰/۳۲درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۲۹شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۴شرکت قرمز پوش و نماد ۲۵شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای