شناسه خبر : 28840

تشکیل ۳کمیته آماری جدید در کشور

تشکیل ۳کمیته آماری جدید در کشور

تشکیل ۳ کمیته آماری جدید شامل «کمیته آمارهای امور زنان و خانواده»، «کمیته آمارهای برنامه و بودجه» در سازمان برنامه و بودجه و «کمیته آمارهای نظام اداری» در سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، در شصت و یکمین نشست شورای‌عالی آمار  به ریاست مسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، و با حضور انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، و اعضای شورای‌ عالی آمار در سالن یاران بهشتی تشکیل شد، همچنین گزارشی از عملکرد سومین برنامه ملی توسعه آمار کشور توسط جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران، ارائه شد.

در آغاز این نشست، جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران، گفت: دستور کار شصت و یکمین نشست شورای‌ عالی آمار، شامل تشکیل کمیته آمارهای امور زنان و خانواده به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری؛ آیین‌نامه توسعه اطلاع‌رسانی داده‌ای آمارهای رسمی دستگاه‌های اجرایی؛ تشکیل کمیته آمارهای بخشی برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه و کمیته آمارهای بخشی نظام اداری در سازمان اداری و استخدامی کشور و ارائه گزارشی از عملکرد سومین برنامه ملی توسعه آمار کشور و تدوین چهارمین برنامه ملی توسعه آمار و راهنمای تهیه سالنامه‌های آماری دستگاه‌های اجرایی، است.

در ادامۀ نشست و پس از بحث‌وبررسی و ارائه دیدگاه‌ها و نظرات اعضای شورای‌عالی آمار، تشکیل سه کمیته آماری جدید شامل «کمیته آمارهای امور زنان و خانواده» به مدت دو سال، «کمیته آمارهای برنامه و بودجه» در سازمان برنامه و بودجه و «کمیته آمارهای نظام اداری» در سازمان اداری و استخدامی کشور و «آیین‌نامه توسعه اطلاع‌رسانی داده‌ای آمارهای رسمی دستگاه‌های اجرایی» تصویب شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای