شناسه خبر : 28764

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد ۲ برابری صدور پروانه احداث واحدهای بهداشتی و درمانی درکشور

رشد 2 برابری صدور پروانه احداث واحدهای بهداشتی و درمانی درکشور

دربهارسالجاری ۳۳ پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای بهداشتی و درمانی در کشور صادر شده که رشد ۲.۵ برابری تعداد پروانه های ساختمانی احداث واحدهای بهداشتی را در سه سال گذشته نشان می دهد .

 چابک آنلاین، شراره عبازاده، بررسی ها نشان می دهد که تعداد پروانه های ساختمانی صادره  برای احداث واحدهای آموزشی با 50 درصد کاهش، از 55 پروانه در بهار سال 99 به 27 پروانه در بهار سالجاری رسیده است .

آمارها نشان می دهد که در بهار سالجاری، 29 هزار و 437 پروانه ساختمانی با انواع کاربری ساختمان در کشور صادر شده است که حاکی از کاهش 15 درصدی تعداد پروانه های ساختمانی صادره در کشور نسبت به بهار سال گذشته است.

در این بررسی مشخص شد، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده کشور از 38 هزار و 360 پروانه در سال 99 به تعداد 29 هزار و 437 پروانه در سالجاری رسیده  که کاهش 23 درصدی تعداد پروانه های صادره کشور را در سه سال گذشته نشان می دهد .

براساس این گزارش، تعداد پروانه های صادر شده برای احداث واحدهای مسکونی در کشور، از32 هزار و 901 پروانه مسکونی در بهار سال 99 به 24 هزار و 553 پروانه در بهار سالجاری رسیده است که نشان دهنده کاهش 25 درصدی تعداد پروانه مسکونی صادر شده در سه سال گذشته است.

photo_2022-11-20_09-48-35

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای