شناسه خبر : 28625

فروش ۴۰۳ میلیارد تومانی کالا در مزایده الکترونیکی اموال تملیکی

فروش ۴۰۳ میلیارد تومانی کالا در مزایده الکترونیکی اموال تملیکی

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: در مزایده الکترونیک شماره ۲۶۲ اموال تملیکی ۴۰۳ میلیارد تومان کالا به فروش رفت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، در مزایده الکترونیکی سراسری شماره ۲۶۲ تعداد ۳۰ استان مشارکت داشته و بیش از ۱۳۲۷ گروه کالایی با قیمت پایه کارشناسی حدود هزار میلیارد تومان مطرح که رمزگشایی آن در حضور اعضای شورای فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی  انجام شد.

 

 در این مزایده سراسری الکترونیک  ۶۱۶ گروه کالا با قیمت پایه ۳۰۲ میلیارد تومان دارای پیشنهاد بوده که با ۳۳درصد رشد با قیمت پیشنهادی ۴۰۳ میلیارد تومان به فروش رسید و این مبالغ به خزانه کشور واریز شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای