شناسه خبر : 28500

اختصاصی چابک آنلاین؛

تکلیف بیمه درمان اعضای نظام مهندسی ساختمان تهران هنوز مشخص نیست

تکلیف بیمه درمان اعضای نظام مهندسی ساختمان تهران هنوز مشخص نیست

یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اظهار کرد: حدود چهارماه است که وضعیت بیمه تکمیلی درمان اعضا بلاتکلیف بوده و تاکنون موضوع درکمیسیون ها و هیئت های منتخب نیز به جمع بندی نرسیده است .

چابک آنلاین، شراره عبازاده، امیدرضا ریاحی،درگفتگو با چابک آنلاین،با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  هرساله برای بیمه تکمیل درمان اعضای خود مناقصه ای با شرایط سختگیرانه برگزار می کند،افزود: به همین علت شرکت های بیمه ای حاضر به ارائه خدمات نیستند واین امر، برای اعضای سازمان، محدودیت ایجاد می کند،درحالیکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  ذینفع این بیمه نامه نیست و ضرورتی به برگزاری مناقصه هم نیست.

وی، با تاکید برتسهیل سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان تهران در امور بیمه ای اعضا،گفت: بیمه در نظام مهندسی نیاز به برگزاری مناقصه ندارد و باید به شرکت های بیمه ای فرصت داد تا به جای ارائه یک بیمه نامه درمان با پوشش ها و شرایط قیمتی ، با بکارگیری خلاقیت و ایجاد رقابت سالم، بسته های بیمه ای ترکیبی درمان، خودرو، مسئولیت و اموال  با شرایط خاص و در مقاطع زمانی مختلف و به صورت مداوم به اعضا ارائه کند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ادامه داد: در این صورت است که اعضا به جای محدود شدن به خرید بیمه نامه ای ثابت، قدرت تصمیم گیری و انتخاب متناسب با نیازشان را خواهند داشت .

به گفته ریاحی،تحقق این امر مستلزم دعوت از شرکت های بیمه ای معتبر است که براین اساس باید فضای فیزیکی در محل سازمان  برای ارائه خدمات در اختیار بیمه گران قرار داده شود .

وی،خاطر نشان کرد که بیمه تکمیلی درمان اعضا باید ازبسته بیمه های مسئولیت و اموال سازمان و درمان کارکنان مجزا شود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،  دارای ۱۲۶ هزار عضو بوده که  از این تعداد ۷۴ هزار مهندس دارای پروانه صلاحیت در هفت رشته و اغلب عمران و معمار هستند که می توان در بحث طراحی، نظارت و اجرا به عنوان بزرگ ترین ظرفیت صنعت ساختمان به آن نگاه کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای