شناسه خبر : 28227

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم آپارتمان های قدیمی از معاملات شهر تهران ۱۱ درصد رشد کرد

سهم آپارتمان های قدیمی از معاملات شهر تهران 11 درصد رشد کرد

بررسی آمارها نشان می دهد که سهم آپارتمان های با عمر کمتر از ۵ سال از معاملات شهر تهران درمهرماه سالجاری، ۲۸.۶ درصد بوده که حاکی از افت ۴.۴ درصدی سهم آپارتمان های نوساز از معاملات تهران نسبت به مهر ماه سال گذشته است .

به گزارش چابک آنلاین، سهم آپارتمان های نوساز از معاملات شهر تهران از 46.2 درصد در مهرماه سال 96 به 28.6 درصد در مهرماه سالجاری رسیده که کاهش 17.6 درصدی سهم  معاملات آپارتمان های با عمر کمتر از 5 سال را نشان می دهد.

براساس این گزارش، سهم معاملات آپارتمان های بالای بیست سال از 13.1 درصد در مهرماه سال گذشته به 21.1 درصد درمهرماه سال جاری رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد  که سهم آپارتمان های با عمر بالای بیست سال، از 9.6 درصد درمهرماه سال 96 به 21.1 درصد در مهرماه سالجاری رسیده که افزایش 11.5 درصدی سهم آپارتمان های قدیمی را از معاملات شهر تهران در طی 5 سال نشان می دهد.

photo_2022-11-02_10-20-53

ارسال نظر

خدمات بیمه ای