شناسه خبر : 27642

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان خالص شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر دو برابر شد

زیان خالص شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر دو برابر شد

زیان خالص شرکت عمران شهر جدید امیرکبیردرسال گذشته به ۱۳ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان رسیده که از افزایش ۱۱۴ درصدی زیان خالص این شرکت نسبت به سال ۱۳۹۹حکایت دارد.

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در سال 1399 حدود 6 میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است.

براساس این گزارش، بررسی ها نشان می دهد که زیان انباشته شرکت عمران شهرجدید امیر کبیردر سال گذشته، با 58 درصد افزایش نسبت به سال 1399 به میزان 36 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.

این گزارش حاکیست: درآمد عملیاتی شرکت عمران شهرجدید امیرکبیر با 44 درصد افزایش، از سه میلیارد و 825 میلیون تومان در سال 1399 به پنج میلیارد و 536 میلیون تومان در سال گذشته رسیده است.

photo_2022-10-16_11-23-29

ارسال نظر

خدمات بیمه ای