شناسه خبر : 27467

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان تا ۲۰ مهر تمدید شد

 مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان تا ۲۰ مهر تمدید شد

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان ۲۰ مهر اعلام شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1401، مورخ 1401/07/15 و مصادف با روز جمعه می‌باشد و از طرفی اختلالات ایجاد شده در شبکه‌های ارتباطی کشور اشکالاتی را برای مودیان محترم مالیاتی برای ارائه اظهارنامه فراهم نموده است، با توجه به درخواست‌های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره دوم (فصل تابستان) سال 1401 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای