شناسه خبر : 26793

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص مهندسان مشاورخانه سازی ایران ؛ یک میلیون و۶۰۰ هزار تومان

سود خالص مهندسان مشاورخانه سازی ایران ؛ یک میلیون و600 هزار تومان

سودخالص شرکت مهندسان مشاورخانه سازی ایران درپایان سال گذشته به رقم ۱۶ میلیون ریال رسید.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران در زمینه ارایه خدمات مهندسی در حوزه طراحی  و نظارت بر اجرای پروژه های معماری و شهرسازی فعال بوده و از دو محل خدمات طراحی و نظارت  کسب در آمد می کند.

photo_2022-09-13_12-08-12

درآمد عملیاتی  این شرکت از محل خدمات طراحی و نظارت تا پایان سال گذشته 21 میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده است.

عمده خدمات طراحی و نظارت ارایه شده توسط شرکت مهندسان مشاورخانه سازی ایران در سال گذشته به سازمان تامین اجتماعی وتعدادی از شرکتهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی بوده است.

از سازمان تامین اجتماعی،شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامداران شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران یادمی شود.

تعداد کارکنان این شرکت تا پایان سال گذشته  حدود 77 نفر بوده است.

گفته می شود که زیان انباشته این شرکت تا پایان سال گذشته سه میلیارد  و 962 میلیون تومان بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای