شناسه خبر : 26478

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین وکمترین افزایش قیمت مربوط به کدام نهاده های ساختمانی شهر تهران است؟

بیشترین وکمترین افزایش قیمت مربوط به کدام نهاده های ساختمانی شهر تهران است؟

آمارهای رسمی شاخص نهاده های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته، نشان می دهد که مقدار این شاخص با ۵۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به عدد یک هزار و ۱۵۹.۹ رسیده است .

به گزارش چابک آنلاین، دراین آمارگیری سال 1390 به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده که مقدار شاخص نهاده های ساختمانی در سال گذشته (1159.9) درصد، حاکی از افزایش بیش از 11 برابر قیمت نهاده های ساختمانی تهران در طول 10 سال اخیراست .

کمترین شاخص نهاده های ساختمانی شهر تهران درسال گذشته را گروه خدمات با رقمی معادل  637.4 به خود اختصاص می دهد که کمترین تورم را در بین نهاده های ساختمانی در ده سال گذشته داشته است .

بیشترین مقدار شاخص نهاده های ساختمانی تهران در سال گذشته را گروه "تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی "به خود اختصاص داده که افزایش بیش از 16 برابری قیمت این نهاده های ساختمانی را در ده سال گذشته نشان می دهد.

براساس این گزارش، کمترین تورم مصالح ساختمانی شهر تهران در سال گذشته  را گروه خدمات با افزایش 36.8 درصد به خود اختصاص داده است .

در این بررسی مشخص شد که در بین گروه های اصلی نهاده های ساختمانی تهران، گروه شیشه با 85.4 درصد تورم در سال گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سال 99 به خود اختصاص داده است .

پس از گروه شیشه، بیشترین افزایش قیمت نهاده های ساختمانی تهران در سال گذشته  را گروه سیمان، بتن و شن ماسه به خود اختصاص می دهد که حاکی از تورم 80.7 درصدی این گروه نهاده ساختمانی در سال گذشته بوده است .

دربین گروه های اصلی نهاده های ساختمانی تهران، گروه ایزوگام و قیرگونی آسفالت با افزایش 43.1 درصدی قیمت نهاده های این گروه در سال گذشته کمترین تورم را پس از گروه خدمات به خود اختصاص داده است .

photo_2022-09-03_11-51-31

ارسال نظر

خدمات بیمه ای