شناسه خبر : 26404

تورم نقطه‌ای سه استان ۶۰ درصد شد

تورم نقطه‌ای سه استان ۶۰ درصد شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان (۶۰.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴۵.۸ درصد) است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ١٤٠١ شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به عدد ۵۱۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان مرکزی با ٣.٥ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ٠.٦ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٥٢, ٢ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان (٦٠.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤٥.٨ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۱.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٦.٦ درصد) است.

خانوارهای شهری

در مرداد ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ۵۰۴.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان مرکزی با ٣.٧ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان با ١.٠ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۵۱.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل (٥٩.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤٤.٩ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۰.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٦.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٥.٧ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مرداد ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ۵۶۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان مازندران با ٣.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ٠.٣ درصد می‌باشد. در این ماه استان زنجان با تورم ماهانه صفر درصد و استان آذربایجان غربی با تورم ماهانه ٠.٣- درصد مواجه بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۸.۴ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمان (٦٨.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (٤٩.٩ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٤.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٥٠.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٦.٤ درصد) است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای