شناسه خبر : 26177

اختصاصی چابک آنلاین؛

کاهش ۸۰ درصدی ساخت وساز های پایتخت در ۱۰ سال اخیر

کاهش 80 درصدی ساخت وساز های پایتخت در 10 سال اخیر

بررسی آمارهای رسمی صدور پروانه های ساختمانی، نشان می دهد که درسال گذشته، ۱۳۸ هزار و ۵۲۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده که کاهش ۲۶ درصدی را نسبت به سال ما قبل از آن یعنی سال ۱۳۹۹ نشان می دهد.

به گزارش چابک آنلاین، در این بررسی مشخص شد که تعداد پروانه های صادر شده کل کشور از 231 هزار و 81 واحد در سال 1390 به  138 هزار و 522  واحد پروانه ساختمانی  در سال 1400 رسیده که کاهش 40 درصدی صدور پروانه های ساختمانی کشور را در 10  سال گذشته نشان می دهد .

بر اساس این گزارش، زمستان سال گذشته ، 39 هزار و 923 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده که افزایش 39.1 درصدی را نسبت به پاییز سال گذشته و کاهش 23.7 درصدی را نسبت به فصل مشابه سال 1399 نشان می دهد.

براساس گزارش چابک آنلاین، درسال گذشته ، 5 هزار و 701 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های تهران صادر شده که حاکی از کاهش 17 درصدی پروانه های ساختمانی صادره نسبت به سال 1399 است .

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های تهران در ده سال گذشته، 80 درصد کاهش پیدا کرده است.

پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران از 29 هزار و 763 واحد در سال 1390 به 5 هزار و 701 واحد درسال 1400، نزول کرده است .

درسال گذشته ، بیش ترین تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری های تهران در فصل تابستان بوده  که حاکی ازصدور 1609 پروانه ساختمانی است .

photo_2022-08-23_12-04-58

photo_2022-08-23_12-04-54

ارسال نظر

خدمات بیمه ای