شناسه خبر : 25966

اختصاصی چابک آنلاین؛

حاشیه سودتولیدکنندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ۱۵ درصدکم شد

حاشیه سودتولیدکنندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی  15 درصدکم شد

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران، اظهارکرد: رکود صنعت ساختمان تاثیر قابل توجهی برفعالیت واحدهای صنفی این حوزه داشته به طوری که اکثر واحدهای تولیدی با ظرفیت ۵۰ درصدی خود مشغول به فعالیت هستند.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، مرتضی قدیری، درگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: رکود حاکم برصنعت ساختمان، بازار رقابتی در بین واحدهای صنفی ایجاد کرده که به دنبال این امر حاشیه سود تولیدکنندگان 10 تا 15 درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است.

وی، با بیان اینکه 600 صنف فعال عضواتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی هستند، گفت: در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی به خاطر آلاینده بودن مجبور شده اند از تهران خارج شوند.

به گفته وی،65  درصد ازواحدهای تولیدی عضو اتحادیه در زمینه تولیدات مصنوعات سیمانی و 35 درصد از اعضا در زمینه تولید لوازم فلزی ساختمان فعالیت می کنند .

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران، با اشاره به اینکه صادرات مصنوعات سیمانی مقرون به صرفه نیست، گفت: هزینه های بالای صنایع سیمان امکان رقابت در سطح جهانی را از صنف مصنوعات سیمانی سلب کرده به همین علت اغلب صادرات لوازم فلزی ساختمان صورت می گیرد .

قدیری، ادامه داد: عمده  صادرات لوازم فلزی صنعت ساختمان به کشور عراق و سپس به کشورهای حوزه خلیج فارس صورت می گیرد.

وی،گفت: برخی ازاصناف این حوزه به صورت سنتی اداره می شوند وبه علت تغییر شیوه وصول مالیات که به صورت سیستمی صورت می گیرد، بسیاری از واحدهای صنفی هنوز نتوانسته اند با سازمان امور مالیاتی همراهی کنند .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای