شناسه خبر : 25521

اختصاصی چابک آنلاین؛

ساخت و ساز در تهران به یک سوم پنج سال گذشته رسید

ساخت و ساز در تهران به یک سوم پنج سال گذشته رسید

یک عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران،گفت: کاهش شدید ساخت وساز در سال های اخیرموجب شده که بسیاری ازانبوه سازان از ظرفیت های خود به طور کامل بهره برداری نکنند یا اینکه با ظرفیت های بسیار کم به فعالیت ادامه دهند.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، حسن محتشم، درگفت وگوبا چابک آنلاین، افزود: درپنج سال گذشته ساخت واحدهای مسکونی در تهران از 150 هزار واحد به 50 هزار واحد در سال کاهش پیدا کرده است .

وی، با اشاره به اینکه انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران حدود 1200 عضودارد، گفت: از این تعداد حدود 500 شرکت روزآمد و دارای سیستم صنعتی هستند اما به علت شرایط اقتصادی حاضر، تنها 200 شرکت فعالیت جدی دارند .

عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران،ضمن اشاره به مشارکت انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: قبل از این مشارکت، سالانه 350 تا 400 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شد و طرح نهضت ملی مسکن می تواند تا حدودی به بازار مسکن و فعالیت انبوه سازان رونق ببخشد اما زمان بر بودن اجرای این قراردادها و تعدیل هزینه ها درقراردادهای طرح نهضت ملی مسکن یکی ازمواردی است که برای سازندگان مشکلاتی به وجودآورده است.

وی،خاطر نشان کرد که تورم قیمت نهاده های ساختمانی در سال گذشته 55 درصد بود و ادامه دار بودن این تورم نگرانی هایی برای انبوه سازان درخصوص پیش بینی قیمت تمام شده پروژه های مسکن ملی ایجاد کرده و پیش بینی درستی نمی توان داشت .

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، اذعان داشت: انبوه سازانی که به صورت صنعتی و در ساخت مسکن ملی مشارکت دارند، احتمالا بتوانند با مبلغ قید شده درقراردادها که حدود 4/5 میلیون است، پروژه ها را به اتمام برسانند .

محتشم، افزود: در حال حاضر با فرض ثابت بودن تورم، هزینه انبوه سازی برای هر متر مربع ساخت و ساز، حدود 7 تا 7/5 میلیون تومان است و اگر تورم نهاده های ساختمانی ادامه پیدا کند هرگز با این مبلغ نمی توان پروژه ها را به اتمام رساند .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای