شناسه خبر : 25053

اختصاصی چابک آنلاین؛

میزان مصرف داخلی سیمان ۵ میلیون تن افت کرد

میزان مصرف داخلی سیمان 5 میلیون تن افت کرد

صادرات سیمان در سال گذشته به کمترین میزان خود در ۷ سال اخیر رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بررسی  بازار سیمان کشور حاکی  از کاهش صادرات و مصرف داخلی این محصول در سال گذشته نسبت به سال 99 دارد.

 میزان صادرات سیمان کشور در سال گذشته به 4.2 میلیون تن رسید که در هفت سال اخیر کمترین میزان صادرات این محصول بوده است.

میزان صادرات سیمان کشور در سال 99 معادل 5.1 میلیون تن بوده است.

درعین حال بیشترین میزان صادرات کشور در مدت مورد نظر این گزارش مربوط به سال 1394 با 10.1 میلیون تن بوده است.

بررسی چابک آنلاین از میزان تولید، تحویل و صادرات سیمان کشور در فاصله سالهای 1400 تا 99 نشان داد که میزان مصرف داخلی سیمان هم در سال گذشته با کاهش نسبت به سال 99 روبرو بوده است.

میزان مصرف داخلی سیمان در سال گذشته حدود 58.3 میلیون تن بود درحالیکه میزان مصرف داخلی این محصول در سال 99 معادل 63.7 میلیون تن بوده است.

IMG_20220714_090518_339

 • پارسا

  الهی خیر ببینی
  جدول عالی بود

 • رضا

  بر حسب تن چقدر میشه؟؟؟

 • رضا

  بر حسب تن چقدر میشه

 • عرشیا

  عالی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای