شناسه خبر : 24562

سهام‌داری صندوق توسعه ملی در پتروپالایشگاه شهید سلیمانی

سهام‌داری صندوق توسعه ملی در پتروپالایشگاه شهید سلیمانی

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی از نهایی شدن سهام‌داری این صندوق در پتروپالایشگاه شهید سلیمانی خبر داد و گفت: ۵ نهاد مختلف با هم همکاری می کنیم تا طرح پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی به انجام برسد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: یک مشارکت‌نامه پنج‌جانبه برای پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی به امضا رسیده است.

وی افزود: بر این اساس، 5 نهاد مختلف با هم همکاری می کنیم تا طرح پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی به انجام برسد.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: 20 درصد تأمین مالی از سوی صندوق توسعه ملی، 20 درصد از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، 20 درصد از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، 20 درصد از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 20 درصد هم توسط گروه دیگری صورت می گیرد.

 احتمال کلنگ‌زنی پتروپالایشگاه شهید سلیمانی طی یک تا دو ماه آینده

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه "صندوق توسعه ملی سهام‌دار پتروپالایشگاه شهید سلیمانی می‌شود"، گفت: میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز هنوز نهایی نشده، هر مقدار مجموع سرمایه‌گذاری احداث این پتروپالایشگاه شود، 20 درصد آن توسط صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و به همان میزان نیز صندوق، سهام‌دار پروژه خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه "آیا زمان کلنگ‌زنی پروژه مشخص شده است؟"، گفت: در حال انجام مطالعات اولیه و تعیین زمین و تملک و مسائلی از این دست هستیم و فکر می‌کنم این‌کار طی یک تا دو ماه آینده انجام شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای