شناسه خبر : 23946

اختصاصی چابک آنلاین؛

ساختمان های در حال ساخت فاقد استاندارد اخطار توقف دریافت خواهند کرد

ساختمان های در حال ساخت فاقد استاندارد اخطار توقف دریافت خواهند کرد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، درخصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیانی که خواستار ساخت و ساز در سطح استان تهران هستند، بیان کرد: افرادی می توانند از این تسهیلات برخوردار شوند که خود مالک زمین در سطح تهران هستند و یا واحد در دست ساخت دارند و برای انجام مابقی پروژه میتوانند از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن برخوردار شوند.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، خلیل محبت خواه، در گفت وگو با چابک آنلاین، افزود: متقاضیان نوسازی مسکن در سطح استان تهران نیز می توانند از تسهیلات درنظر گرفته شده برای نوسازی مسکن تا سقف مجاز، برخوردار شوند .

وی، با بیان اینکه از متقاضیان تایید شده برای طرح نهضت ملی مسکن، تنها یک هشتم برای فاز اولیه پروژه واریز وجه انجام داده اند، گفت: موعد خاصی برای واریز وجه توسط مابقی متقاضیان تایید شده در نظر گرفته نشده و هرزمان که اقدام به واریز کنند واحد ها هم  شروع به ساخت خواهد شد اما هرچه سریع تر نسبت به واریز اقدام کنند پروژه زودتر به نتیجه خواهد رسید .

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با تاکید بر رعایت اصول و استاندارد های لازم توسط مجموعه عوامل اجرایی، اذعان داشت: اخیرا نامه هایی به شهرداری ها و نظام مهندسی ها ارسال شده  که هرپروژه ای درحال ساخت است یا توسط اتش نشانی نا ایمن اعلام شود، در صورت عدم رعایت استانداردهای لازم، اخطار جهت توقف عملیات داده شود و برخورد جدی با عوامل صورت گیرد .

محبت خواه، ادامه داد: در صورتی که شهرداری ها هم اقدام به تعلل در این امر کنند، اقدامات حقوقی و قضایی درخصوص تخلفات شهرداری ها انجام خواهد گرفت. 

به گفته وی، رونوشت این  نامه به مراجع قضایی هم داده می شود و شهرداری ها موظف به اجرای وظایف خود هستند .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای