شناسه خبر : 23789

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعتی سازی برای ساخت زیر یکصد واحد مسکونی صرفه اقتصادی ندارد

صنعتی سازی برای ساخت زیر یکصد واحد مسکونی صرفه اقتصادی ندارد

یک عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، با بیان اینکه به کارگیری فناوری های روز برای ساخت تعداد کمتراز ۱۰۰ واحد در انبوه سازی صرفه اقتصادی ندارد، گفت: صنعتی شدن ساخت و ساز و فناوری ساخت سرمایه اولیه بسیار زیا دی می طلبد و تنها ساخت واحد های بیشتر از ۱۰۰ واحد هزینه استفاده از این فناوری ها را پوشش می دهد.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، محمودغفاری اسکویی، درگفت و گو با چابک آنلاین، افزود: در پروژه های عظیم حومه شهری مثل پردیس و هشتگرد از فناوری صنعتی استفاده می شود اما ساختمان سازی در داخل شهرتهران همچنان به صورت سنتی پیش می رود و تنها درمناطق شمالی تهران از اسکلت های پیش ساخته استفاده می شود که فناوری قابل توجهی محسوب نمی شود.

وی، با اشاره به اینکه انجمن انبوه سازان تهران بالغ بر 1000 عضو دارد، گفت: ازاین تعداد حدود 500 شرکت فعالندو قواعد ورود شرکت ها در بورس  به نحوی است که تنها 6-5 شرکت توانایی گذر ازاین قواعد و ورود به بورس را دارند. 

عضوهیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، خاطر نشان کرد که تقاضا برای مسکن بسیار است و به کارانداختن چرخ تولید مسکن نیازمند تسهیل شرایط برای تولید وعرضه مسکن است تا به این طریق تمامی مشاغل وابسته به ساخت رونق بگیرد.

غفاری اسکویی، ادامه داد: درایران هرپروژه ای که کلنگ زده می شود، سریع رسانه ای می شود وکارخانه ها ازاین شرایط بیشترین استفاده را می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای