شناسه خبر : 23253

همه ظرفیت‌های حمل و نقلی در خدمت زائران اربعین

همه ظرفیت‌های حمل و نقلی در خدمت زائران اربعین

کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین در اولین نشست خود، بر لزوم برنامه ریزی و هماهنگی بین همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت حداکثری حمل و نقلی، مدیریت تردد، ساماندهی و مدیریت پایانه‌های مرزی تاکید کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در اولین نشست کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین که به ریاست معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و رئیس کمیته برگزار شد، تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی با توجه به یکسر خالی بودن ناوگان در سفر‌های اربعین، تامین سوخت در جایگاه‌ها و پیش بینی جایگاه‌های سوخت سیار و پیش بینی کارت سوخت آزاد ناوگان خارجی و استفاده از ظرفیت حداکثری تمام مد‌های حمل و نقلی، ساماندهی و مدیریت پایانه‌های مرزی مطرح شد.
همچنین مقرر شد میزان نرخ کرایه ناوگان عمومی در ستاد مرکزی اربعین بررسی شود.
افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در این جلسه همچنین با توجه به پیش بینی افزایش حضور زائران حسینی در اربعین امسال، بر انجام برنامه‌ریزی و هماهنگی بین همه دستگاه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای جابجایی مسافران بویژه جابجایی با ناوگان عمومی و مدیریت تردد و ایمنی شبکه جاده‌ای تاکید کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای