شناسه خبر : 21987

ایکس‌ری در گمرکات کشور فعال است

ایکس‌ری در گمرکات کشور فعال است

معاون گمرک ایران گفت: ساخت ١٧ دستگاه ایکس ری با حضور شرکت های دانش‌بنیان داخلی در حال انجام است.

به گزارش  چابک آنلاین به نقل از ایلنا، احمد ذاکری، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک در خصوص همکاری دانش بنیان ها با گمرک در مبارزه با قاچاق  اظهار داشت :  گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور داشته و ضمن اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مرتبط، از تجهیزات کنترلی پیشرفته و شیوه های نوین بازرسی استفاده  می کند.

وی افزود: یکی از مهمترین ابزارها و تجهیزات کاربردی برای  کنترل و اعمال قوانین و مقررات گمرکی، هوشمندسازی رویه ها، نظارت های غیر فیزیکی است که می تواند نظارت را دقیق تر، کنترل ها را سریع تر و خطای انسانی را به حداقل برساند و امکان اختفا و یا قاچاق کالا از مبادی رسمی را به صفر نزدیک کند. 

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک تصریح کرد: دستگاه های آشکارساز همچون دستگاه های ایکس ری یکی از ابزارهای نوینی است که فقط چند کشور در دنیا امکان تولید آن را دارند و متاسفانه برخی از این کشورها در چند سال اخیر مانع از فروش آن به کشورمان به خاطر تحریم های ظالمانه نظام سلطه شدند، این دستگاه ها   که در زمینه تسهیل تجارت و مبارزه و پیشگیری از تخلفات و قاچاق کالا نقش بسزائی ایفاء می کنند برای گمرکات  کشور ضروری است و  تجهیز گمرکات اجرایی به دستگاه های ایکس ری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

وی افزود: درحال حاضر تعداد 15 دستگاه ایکس ری کانتینری در گمرکات اجرایی کشور نصب و در حال بهره برداری است، اما تعدد مرزهای دریائی، زمینی و هوائی کشور و لزوم استقرار گمرک در مبادی مذکور باعث شده علیرغم اقدامات انجام شده طی سنوات گذشته برای تأمین تجهیزات کنترلی موردنیاز از طریق خرید خارجی و یا انواع قراردادهای داخلی با تولیدکنندگان بخش های دولتی و بخش خصوصی، هم چنان کمبود این دستگاه ها در گمرکات کشور وجود داشته باشد.

ذاکری تاکید کرد: به منظور جبران این کمبود و در راستای حمایت ازشرکت های دانش بنیان و با استفاده از ظرفیت بند (ب) ماده 108 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور، 17 فقره قرارداد با مشارکت بخش خصوصی منعقد شد که هفت فقره از قراردادهای مذکور با شرکت های  دانش بنیان  بوده  و مابقی نیز  از طریق شرکت  سرمایه گذار با شرکت دانش بنیان برای تولید منعقد شده است .

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک در خصوص بهره برداری از دستگاه‌های تولید شرکت های دانش بنیان گفت:  اولین دستگاه ایکس ری ساخت شرکت های دانش بنیان  درگمرک شهید رجایی در استان هرمزگان نصب و درحال انجام تست های نهایی برای  تحویل گیری دستگاه و بهره برداری کامل است  و دستگاه دوم در منطقه ویژه دوغارون در استان خراسان رضوی نصب و در انتظار اخذ مجوز انرژی اتمی است.

ذاکری گفت :  مقرر شده   مابقی دستگاهها نیز پس از ساخت توسط شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی و اخذ مجوزهای فنی هر چند ماه یک دستگاه به بهره برداری برسد و    تا  سه سال دیگر همه این دستگاهها به  بهره برداری برسند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای