شناسه خبر : 31511

تکمیل واحدهای مسکن مهر با پیشرفت ۷۰ درصد در اولویت قرار گرفت

تکمیل واحدهای مسکن مهر با پیشرفت ۷۰ درصد در اولویت قرار گرفت

تاکنون ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام باقی مانده که تا ۶ ماه آینده ۹۴ هزار و ۴۰۰ واحد به بهره برداری می رسد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در راستای تنظیم بازار مسکن و همزمان با افزایش تولید و عرضه مسکن دولت با حمایت از سرمایه گذاران و بخش  خصوصی  برنامه حمایتی  را در دستور کار خود قرار داده است. در همین  رابطه پروژه ۲۳۵ واحدی مسکونی، تجاری و درمانی در منطقه محروم تهران  در منطقه دولت آباد با به بهره برداری رسید.

درهمین رابطه عسگری سرپرست مالی و بانکی مسکن در خصوص آخرین آمار نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون ۸۴۳ هزار نفر در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و از این تعداد حدود ۲۵۰ هزار نفر هنوز برای پرداخت آورده اولیه خود مراجعه نکرده اند و ۲۱۰ هزار نفر نیز در قالب پروژه ها انعقاد قرارداد داشته اند و از این تعداد هم بین ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر به دفترخانه مراجعه کرده و دو تا سه هزار هم در مرحله ثبت نام موثر هستند.او گفت: ۷۱ هزار میلیارد تومان قرار داده منعقد ما است و ۵۰ هزار میلیارد تومان هم در قالب آورده مردم به پیمانکاران در قالب قراردادهای منعقده پرداخت شده است.

عسگری گفت: پروژه ها ها براساس پیشرفت فیزیکی از مرحله بتن ریزی و اسکلت کاری متناسب با پیشرفت صورت وضعیت شده و از محل آورده پرداخت ها صورت می گیرد او گفت: در یک سال گذشته طرح نهضت ملی عملکرد خوبی داشته و اکنون که در سال دوم طرح هستیم متناسب با اهداف پروژه ها پیش روی می کنند.

گفتنی است طبق آخرین آمار ارائه شده درباره وضعیت طرح مسکن مهر تاکنون در این طرح ۲۰۰ هزار واحد هنوز تکمیل نشده و ۱۷۱ هزار واحد در مناطق شهری هستند. پروژه های که پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۷۰ درصد هستند، در اولویت و در قالب طرح نهضت ملی مسکن سوق داده شده تسهیلات پرداخت می شود. همچنین ۹۴ هزار و ۴۰۰ واحد پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی داشته و در کمتر از ۶ماه به بهره برداری می رسد، درخصوص تسهیلات نهضت ملی مسکن هم می توان گفت: ۵هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که از این میزان و ۴هزار ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای