شناسه خبر : 29096

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثفارس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثفارس رسید

در پنجمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

 چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۳/۸۲درصد اختصاص یافت و کمترین افت با کاهش ۰/۱۴ به نماد ثشاهد رسید .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۵/۳۲درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲۲درصد به کیسون رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثفارس با افزایش ۴/۶۶درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاخت با افزایش ۴/۶۲ درصد رسید . 

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثقزوی  با افزایش ۲/۹۱درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد آ.س.پ با افزایش ۰/۱۳درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثامان در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۲۹شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۷شرکت قرمز پوش و نماد ۱۱شرکت سبز پوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای