شناسه خبر : 27200

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثزاگرس با کاهش ۲/۷ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۹درصد به ثنام رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثفارس با افزایش۴/۰۷ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد وآذر با افزایش ۰/۲۶درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب با افزایش ۵/۰۹ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثتوسا با افزایش ۰/۴۸درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای کیسون و ثامان در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۶شرکت قرمز پوش و نماد  ۲۵ شرکت سبز پوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای