شناسه خبر : 26520

اختصاصی چابک آنلاین؛

صدور شناسنامه فنی ساختمان درحال پیگیری است

صدور شناسنامه فنی ساختمان درحال پیگیری است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،با بیان اینکه عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان تاثیر منفی بسزایی برکیفیت ساخت وسازها خواهد داشت ،گفت: قوانین مربوط به دریافت هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان که با گذشت ۱۵ سال از اجرایی شدن آن، اکنون ابطال شده، ازسوی سازمان نظام مهندسی کشور همچنان در حال پیگیری است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، حمزه شکیب، در گفتگو با چابک آنلاین، افزود: روند صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی دارای اشکالات و نواقصی بود که توسط بازرسین به صورت مستمر کنترل می شد که امید می رود با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور شناسنامه فنی ملک مجددا در دستور کار قرار گیرد.

وی، در پاسخ به این سوال که از سال 86 تا کنون چه تعداد شناسنامه فنی ساختمان در سراسر کشور صادر شده است، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: برخی استان ها عملکرد خوبی در زمینه صدورشناسنامه فنی ساختمان داشته اند و در یکسری از استان ها اشکالات فراوانی در روند صدور شناسنامه فنی ملک وجود داشت.

شکیب، خاطرنشان کرد: در مراحل ساخت، نظارت بر چهار رشته اصلی طراحی، برق، مکانیک و اجرا که در ساختمان انجام می شود گام به گام در شناسنامه فنی ساختمان ثبت  و در نهایت نقشه از پیش ساخته ای ارائه می شود که خود این می تواند مستندی برای بهره بردار باشد.

صدورشناسنامه فنی ملکی ساختمان از سال 1374 به تصویب رسید که پس از تهیه آیین نامه اجرایی آن در سال 1375 قرار شدکه شناسنامه فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان آماده و به استان ها ابلاغ شود، هر چند که این امر تا سال 1386 مغفول ماند.

در سال 1386 و با توافق چهارجانبه بین رییس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزیر راه و شهرسازی، شهرداری تهران و رییس شورای اسلامی شهر تهران، صدور شناسنامه فنی ساختمان برای ساختمان هایی که تخریب و نوسازی می شدند، عملیاتی شد.

20 تیرماه 1401 به موجب رأی شماره ۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدلت اداری، تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که هزینه‌هایی به عنوان حق‌الزحمه خدمات مهندسی در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می‌شد و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی و به تصویب وزارت راه و شهرسازی ‌رسیده بود، ابطال شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای