شناسه خبر : 24251

اختصاصی چابک آنلاین؛

قوانین شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مربوط به سال ۷۴ است

قوانین شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مربوط به سال 74 است

یک عضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با بیان اینکه ۳۰ درصد مالکان ساختمان به سازمان نظام مهندسی مراجعه نمی کنند، گفت: برخی از سازندگان از نظارت مهندسی سازمان دوری می کنند در صورتی که هزینه طراحی و اجرا در ایران تنها ۱ درصد از هزینه اجرای ساختمان است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، سیف الله علی نیا، در گفت وگو باچابک آنلاین، افزود: اگر سازنده ها در مسیر تعیین شده توسط نظام مهندسی حرکت کنند وبخواهند حداقل استانداردهای فنی که واحد کنترل و نظارت تعیین کرده را رعایت کنند، 20 درصد هزینه بیشتری در مقایسه با ساخت غیر استاندارد فنی متحمل می شوند.   

وی، خاطرنشان کرد: بروز پدیده امضا فروشی توسط  تعداد اندکی  ازمهندسین متخلف قابل انکار نیست و یکی ازعمده دلایل آن، ضعف احکام شورای انتظامی سازمان برای برخورد با متخلفین است زیرا قوانین شورای انتظامی مربوط به سال 74 است و باید اصلاح شود.

عضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،ادامه داد: حدود 3500 تا 4000 پرونده در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در مرحله تجدید نظر وجود دارد. 

علی نیا، توضیح داد: جریمه هایی مثل محدودیت دوساله برای برخی  مهندسین  ، راهکار مناسبی نیست و دستگاه های نظارتی باید مسیری ایجاد کنند که کنترل و نظارت واقعی شود .  

وی، با تاکید بر تقویت سازمان نظام مهندسی درراستای حفظ سرمایه ملی و بالا رفتن اشتغال، گفت: درحال حاضر600 هزار نفر در سراسرکشورعضو سازمان نظام مهندسی بوده که از این تعداد 250 تا 300 هزار نفر دارای پروانه اشتغال هستند و 30 درصد از این افراد، دارای پروانه پایه یک اشتغال به فعالیت مهندسی هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای