شناسه خبر : 29572

کمیته تدوین لایحه جامع مناطق آزاد تشکیل شد

کمیته تدوین لایحه جامع مناطق آزاد تشکیل شد

با انتصاب رئیس کمیته تدوین لایحه جامع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه توسط «حجت الله عبدالملکی» مشاور رئیس جمهور، کمیته یاد شده تشکیل شد و اعضای خود را شناخت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در حکمی «محسن حیدری» را به‌عنوان «رئیس کمیته تدوین لایحه جامع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه با انتصاب اقتصادی و تنقیح آیین نامه ها و مقررات مربوطه» منصوب کرد.

در متن حکم عبدالملکی آمده است: «با توجه به تغییرات ایجاد شده در قوانین و مقررات مناطق آزاد در سنوات گذشته از سویی و از بین رفتن اثرات مشوق ها و تسهیلات قانونی مربوطه، به دلیل پیش‌بینی برخی فرصت ها در قوانین و مقررات سرزمین اصلی و لزوم اصلاح و به‌روزآوری قوانین و مقررات حاکم‌ بر این مناطق برای رفع موانع فعالیت ها انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی فعالان اقتصادی مناطق، نخبگان و اندیشمندان، کارشناسان اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق و تشکیل کمیته های موضوعی در حوزه های ذیربط فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، زمینه تنظیم متن لایحه جامع اصلاح قوانین فوق الذکر و تنقیح مقررات مربوطه طی مدت حداکثر 6 ماه و مآلاً رفع موانع پیش رو و پیشرفت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اثرگذاری آنها در نظام اقتصادی کشور فراهم شود.»

در اجرای احکام دبیر شورایعالی، «محسن حیدری» با اعلام آغاز به‌کار کمیته مذکور، طی احکام جداگانه ای «ناصر خرمالی» را به‌عنوان «عضو و جانشین اجرایی رئیس کمیته» مذکور و «محسن پوراحمدی» را به‌عنوان «عضو و دبیر کمیته» یادشده منصوب کرد.

حیدری، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی، همچنین در احکام جداگانه ای «علیرضا موحدی»، «علیرضا زنجانیان»، «عادل پیغامی»، «علی ملکی»، «محمد معزالدین»، «جعفر آهنگران»، «رضا مسرور»، «صمد عزیزنژاد»، «سعید غلامی باغی»، «محمدصادق مبرهن نیاکان»، «طهمورث قاسمی»، «شعبان شاهکویی»، «حمیدرضا ایلکا»، «جمشید قسوریان جهرمی»، حجت الاسلام «محمد احمدی» و حجت الاسلام «محمد میرزایی» را به‌عنوان اعضای حقیقی «کمیته تدوین لایحه جامع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و تنقیح آیین نامه ها و مقررات مربوطه» منصوب کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای