شناسه خبر : 47596

اختصاصی چابک آنلاین؛

لیزینگ خودرو غدیر ۴۴ میلیارد تومان سود خالص کنار گذاشت

لیزینگ خودرو غدیر 44 میلیارد تومان سود خالص کنار گذاشت

شرکت لیزینگ خودرو غدیر، درآمدهای عملیاتی خودرا تا پایان آذرماه سالجاری ۹۳ میلیارد و ۹۱۸ میلیون تومان اعلام کرده است.

به گزارش چابک آنلاین، درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ خودرو غدیر درمدت زمان مشابه سال قبل در محدوده 94 میلیارد و 106 میلیون تومان بوده است.

شرکت لیزینگ خودروغدیر درسال 81 تاسیس شده و سرمایه آن در محدوده 150 میلیارد تومان است.

مروری برعملکرد این شرکت فعال درصنعت لیزینگ نشان می دهدکه سود خالص شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره مورد بررسی به 44 میلیارد و 837 میلیون تومان رسیده است.

ازعبدالعلی صالحی، مرتضی ادیبی،محمد رضا انواری  وعلی صفری به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت یاد می شود.

 

ارسال نظر