شناسه خبر : 46985

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه در مقایسه به دلیل رعایت استاندارد سرمایه گذاری ها رشد خوبی داشته است

صنعت بیمه در مقایسه به دلیل رعایت استاندارد سرمایه گذاری ها رشد خوبی داشته است

عبدالله سلطانی ثانی، مدیر عامل شرکت بیمه سینا:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، صنعت بیمه با صنایع مختلفی در ارتباط بوده، بنابراین با ریسک های زیادی نیز مواجه است و در عین حال اطلاعات تولیدی در صنعت بیمه  بشدت متنوع است زیرا صنعت بیمه رشته ها،مدل صدور، درآمد ،خدمات و خسارات متفاوتی دارد.

صنایع دیگر بورسی یک صنعت به طور مجزا هستند و مدیریت یک صنعت به وضوح راحت تر از صنعت پیچیده ای چون بیمه است.

در صنعت بیمه در بحث  آیین نامه سرمایه گذاری، حساب های بانکی، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و شرکت های بورسی و غیر بورسی مطرح است که هیچ یک از این تنوع ها  در ناشران دیگر وجود ندارد.

این تنوع عملیاتی از ورود  سهامدار به فضای سرمایه گذاری جلوگیری می کند زیرا با ریسک زیادی مواجه است.

صنعت بیمه در مقایسه با دیگر شاخص های رشد و پیشرفت خوبی داشته زیرا استانداردهای سرمایه گذاری را رعایت و در نهایت تنوع  ایجاد کرده است.

در مقایسه صنعت بیمه  با دیگر شاخص های رشد، بررسی آثار درآمدی و خروجی ای که برای بیمه شدگان در نظر گرفته است، متوجه پیشرفت آن می شویم که در پی آن تنوع نیز ایجاد کرده است.

 

حجم ویدیو: 36.98M | مدت زمان ویدیو: 00:04:20 دانلود ویدیو
ارسال نظر