شناسه خبر : 44603

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص لیزینگ رازی به ۱۶ میلیارد تومان رسید

سود خالص لیزینگ رازی به 16 میلیارد تومان رسید

کارنامه عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه سال جاری شرکت لیزینگ رازی منتشر شد.

به گزارش چابک آنلاین، دراین بررسی مشخص شد که درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ رازی با افت 69 درصدی به رقم یک میلیارد و 148 میلیون تومان رسید.

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ رازی درمدت زمان مشابه سال قبل درمحدوده 3 میلیارد و 713 میلیون تومان بوده است.

دراین بین اما، سود خالص شرکت لیزینگ رازی تا پایان آذرماه امسال16 میلیارد و 884 میلیون تومان بوده است. 

هرچند که شرکت لیزینگ رازی درمدت زمان مشابه سال قبل، یک میلیاردو 165 میلیون تومان زیان خالص داشت. 

ازاین جهت می توان نتیجه گرفت که شرکت لیزینگ رازی دررشد سود خالص جهش چشمگیری داشته است. 

شرکت لیزینگ رازی درسال 83 تاسیس شده وسرمایه فعلی آن 150 میلیارد تومان است. 

ترکیب هیات مدیره شرکت لیزینگ رازی را افرادی چون علی رضاکدیور،علیرضا صادقی،محمدهادی موقعی، فردوس باقری و سهیل سیاه سرائی تشکیل می دهند

 

ارسال نظر