شناسه خبر : 40487

اختصاصی چابک آنلاین ؛

افزایش ضریب نفوذ بیمه با فروش بیمه نامه های خرد شدنی است

افزایش ضریب نفوذ بیمه با فروش بیمه نامه های خرد شدنی است

مسعود بادین مدیرعامل شرکت بیمه آسیا: اولین شعارم در شرکت بیمه آسیا فروش بیمه نامه های خرد در صنعت بیمه بوده و تا امروز نیز همین شعار را دنبال می کنم.

به گزارش چابک آنلاین، ریزش بیمه نامه های خرد بسیار کمتر بوده و خسارت های آن نیز شرکتی را زمین نمی زند.

بیمه آسیا همواره به دنبال طراحی بیمه نامه های خردی بوده که فروش سریعی داشته باشند.

در صنعت بیمه نیز اگر فروش بیمه نامه خرد گسترش یابد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

در صنعت بیمه، بیمه نامه های بزرگ معمولا به صورت کنسرسیومی بوده که چند بیمه نامه بزرگ هستند که دائماً تکرار می شوند. 

برای افزایش ضریب نفوذ بیمه،فروش بیمه نامه های خرد  باید توسعه یابد تا  برای مردم نیز به خوبی جابیفتد.

 

حجم ویدیو: 31.34M | مدت زمان ویدیو: 00:01:13
ارسال نظر