شناسه خبر : 40300

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع سپرده های قانونی ۱۹ بانک خصوصی به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسید

مجموع سپرده های قانونی ۱۹ بانک خصوصی به  519 هزار میلیارد تومان رسید

مجموع سپرده های قانونی ۱۹ بانک خصوصی کشور درنیمه نخست سالجاری به رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزار ش چابک آنلاین، سپرده قانونی میزانی از وجوه نقد است که یک بانک باید در خزانه خود و یا به صورت سپرده نزد بانک مرکزی داشته باشد.

به عبارتی، درصدی از وجه نقد که بانک ملزم به نگه داشتن و وام ندادن آن است، همان نسبت ذخیره است.

براساس این گزارش، بانک ملت با 103هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در رتبه اول و دارای بالاترین سپرده قانونی در شش ماهه نخست سالجاری بود.

بانک های تجارت با 67 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در رتبه دوم و صادرات ایران با 59هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در رتبه سوم قرار دارند.

درمقابل بانک های سرمایه، خاورمیانه و دی کمترین میزان سپرده قانونی را درشش ماهه نخست سالجاری به خود اختصاص دادند.

صورت های مالی شش ماهه نخست سالجاری بانک گردشگری هنوز منتشر نشده است.

مجموع سپرده های قانونی19 بانک خصوصی کشور در پایان سال گذشته 470 هزار میلیارد تومان بود.

photo_2023-11-06_09-45-29

 

ارسال نظر