شناسه خبر : 40270

اختصاصی چابک آنلاین؛

هزینه تبلیغات بانک های دولتی در سال گذشته چقدر بود؟

هزینه تبلیغات بانک های دولتی در سال گذشته چقدر بود؟

۶ بانک دولتی کشور در سال گذشته، ۱۷۹ میلیارد تومان بابت تبلیغات و انتشارات هزینه کردند.

به گزارش چابک آنلاین ، براساس این گزارش،مجموع هزینه تبلیغات این 6 بانک در مدت زمان مشابه سال ما قبل از آن برابر 133 میلیارد تومان1401 بوده است.

بانک ملی ایران با 85 میلیارد تومان، بیشترین رقم هزینه کرد در تبلیغات و انتشارات سال گذشته را در بین 6 بانک دولتی به خود اختصاص داد.

براساس این گزارش، بانک قرض الحسنه مهر ایران با 32 میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات و بانک کشاورزی با 29 میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات در سال گذشته در رتبه های بعدی قرار دارند.

درمقابل بانک های صنعت و معدن ، توسعه صادرات ایران و مسکن کمترین هزینه کرد در تبلیغات و انتشارات را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش،مجموع هزینه تبلیغات این 6 بانک در مدت زمان مشابه سال ما قبل از آن برابر 133 میلیارد تومان1401 بوده است.

photo_2023-11-05_13-04-55

بانک ملی ایران با 85 میلیارد تومان، بیشترین رقم هزینه کرد در تبلیغات و انتشارات سال گذشته را در بین 6 بانک دولتی به خود اختصاص داد.

براساس این گزارش، بانک قرض الحسنه مهر ایران با 32 میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات و بانک کشاورزی با 29 میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات در سال گذشته در رتبه های بعدی قرار دارند.

درمقابل بانک های صنعت و معدن ، توسعه صادرات ایران و مسکن کمترین هزینه کرد در تبلیغات و انتشارات را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

 

ارسال نظر