شناسه خبر : 52084

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود نقدی بیمه ما، ۳۰۰ریال

سود نقدی بیمه ما، ۳۰۰ریال

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ما ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۲۱ خردادماه  سالجاری برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، درمجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی این شرکت بیمه ای در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال گذشته  از سوی صاحبان سهام حاضر در  مجمع تصویب شد.

بر اساس این گزارش،  سود نقدی به ازای هر سهم شرکت بیمه ما  ۳۰۰ ریال و سود خالص هر سهم ۵۴۹ ریال تعیین شد.

محسن خوارزمی، ابراهیم کاردگر، منوچهر کبیری، محسن احسانی و مهدی شمسایی زفرقندی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ما را تشکیل می دهند.

براساس این گزارش،  سود خالص این شرکت در پایان سال منتهی به ۲۹ اسفند سال گذشته   ۵۴۸ میلیارد تومان بوده است.

سرمایه شرکت بیمه ما تا پایان اسفندماه سال گذشته هزار میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر