شناسه خبر : 51046

اختصاصی چابک آنلاین ؛

معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی برای رشد از ظرفیت تمامی شرکت‌ها بهره می برد

معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی برای رشد از ظرفیت تمامی شرکت‌ها بهره می برد

علی بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:

چابک آنلاین، زهرانامداری، در همه نهاد های مختلف مالی، یک رکن توسعه و یک رکن نظارت قرار دارد و رکن توسعه می تواند سرعت بیشتری از نظارت داشته باشد.

در بیمه مرکزی معاونت طرح و توسعه از  نظر تعداد کمتر از بخش نظارتی بوده  اما چون توسعه موضوع روز دنیاست، شرکت ها نیز دنبال توسعه هستند و محصولات جدید را رونمایی می کنند بنابراین از ظرفیت کل شرکت ها برای توسعه استفاده می شود.

به تناسب با تعداد شرکت هایی که افزایش می یابد، حوزه نظارت نیز باید تقویت شود و در تقویت حوزه نظارت باید از نوآوری و فناوری استفاده کرد.

 

حجم ویدیو: 12.13M | مدت زمان ویدیو: 00:01:47 دانلود ویدیو
ارسال نظر