شناسه خبر : 50988

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص هر سهم بیمه اتکایی ایران معین ۲۵ درصدافزایش یافت

سود خالص هر سهم بیمه اتکایی ایران معین  25 درصدافزایش یافت

سود خالص هر سهم شرکت بیمه اتکایی ایران معین درسال گذشته با افزایشی ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱به رقمی معادل ۴۰۹ ریال رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش،  سود خالص هر سهم شرکت بیمه اتکایی ایران معین در سال 1401 در محدوده 326 ریال بود.

شرکت بیمه اتکایی ایران معین به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده سال 1402 خود را منتشر کرده است.

نگاهی به عملکرد این شرکت بیمه اتکایی نشان داد که سود عملیاتی آن در سال گذشته به رقم 486 میلیارد و 856 میلیون تومان رسیده است. 

این رقم در مقایسه با سود عملیاتی 327 میلیارد تومانی این شرکت در سال 1401، حدود 49 درصد افزایش داشته است.

همچنین سود خالص شرکت بیمه اتکایی ایران معین در سال گذشته به رقمی بالغ بر 511 میلیارد و 554 میلیون تومان و سود انباشته آن هم با 31 درصد رشد به رقم 484 میلیارد تومان رسیده است. 

سرمایه ثبت شده شرکت بیمه اتکایی ایران معین 1.250 میلیارد تومان است.

منا پارسائی، اعظم هنردوست و علیرضا مشکلاتی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایران معین  را تشکیل می دهند.

درعین حال،تازمان انتشار گزارش مالی این شرکت، جای نمایندگان شرکت توسعه کسب و کار سبا و شرکت مدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا در هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین خالی است.

 

ارسال نظر