شناسه خبر : 50742

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه سرمد ۱۵۳ میلیارد تومان سود ساخت

بیمه سرمد 153 میلیارد تومان سود ساخت

سودخالص شرکت بیمه سرمد در پایان سال گذشته به رقم ۱۵۳ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل از آن ،29 میلیارد تومان بوده است.

شرکت بیمه سرمد به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 12 اسفند سال گذشته خود را منتشر کرده است.

دراین گزارش،سود عملیاتی شرکت بیمه سرمد در پایان سال گذشته به رقم 237 میلیارد تومان رسیده است.

ناگفته نماند که زیان انباشته شرکت بیمه سرمد در همین مدت زمان مورد بررسی به رقم 166میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه سرمد در حال حاضر حدود هزار میلیارد تومان است.

سید محمد مهدی بهشتی نژاد، سید مهدی جوادی، سید مهدی احمدی، محمد زاهد نیا  و فرزین کریمی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه سرمد را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه سود خالص هر سهم این شرکت بیمه ای  در انتهای سال گذشته با 426 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به رقم 226 ریال رسیده است.

 

ارسال نظر