شناسه خبر : 50625

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد چشمگیر سود خالص در بیمه البرز

رشد چشمگیر سود خالص در بیمه البرز

سود خالص شرکت بیمه البرز در پایان سال گذشته به رقم ۳۰۵۴ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل، 1077میلیارد تومان بوده است.

شرکت بیمه البرز به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 12 اسفند سال گذشته خود را منتشر کرده است.

در این گزارش،سود عملیاتی شرکت بیمه البرز در پایان سال گذشته به رقم 3061 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه البرز در پایان سال گذشته 3500 میلیارد تومان بوده است .

سیدمحمد حسن ملیحی، موسی رضائی میرقائد، مجید نادری، مجتبی قمری گل و غلامرضا عزیزی کله سر اعضای هیات مدیره شرکت بیمه البرز را تشکیل می دهند.

از قرار معلوم، سود خالص هر سهم این شرکت بیمه ای  در انتهای سال گذشته با 183 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به رقم 873  ریال رسیده است.

 

ارسال نظر