شناسه خبر : 50270

اختصاصی چابک آنلاین؛

آیین نامۀ تعارض منافع یک حرکت بزرگ در صنعت بیمه خواهد بود

آیین نامۀ تعارض منافع یک حرکت بزرگ در صنعت بیمه خواهد بود

علی استاد هاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، امروزه باید بیشتر در پی جبران خلأهای قانونی بود تا دچار دوگانگی نشویم.

اگر کارشناسان نظارتی نهاد ناظر در بیمه مرکزی بنشینند و از همان‌جا نظارت بر شرکت‌های بیمه ای را انجام دهند نمی‌توانند نظارت درستی داشته باشند. 

کارشناسان نظارتی نهاد ناظر صنعت بیمه باید صورت عملی در شرکت ها نیز حضور یابند تا ببیند در آنجا چه اتفاقی می‌افتد. 

حتی کارشناسان نظارتی بیمه مرکزی می توانند به مدت شش ماه به صورت گردشی در شرکت‌های بیمه ای حضور یابند تا فرآیند کار شرکت‌ها را به خوبی مشاهده کنند و بعد به بیمه مرکزی برگردند و به کار خود ادامه دهند.

تبادل اطلاعات و تجربیات ضرری ندارد و اگر هم داشته باشد می‌توانیم با خلق آیین نامه‌ها و قوانینی مثل تعیین مدت زمان رفت و برگشت کارشناس مربوطه جلوی این ضررها را بگیریم. 

برای مدیری که می‌خواهد از بخش دولتی به بخش خصوصی برود می‌توان قانونی وضع کرد که تا چند سال نتواند برود یا در سطح مدیریتی خاصی منتقل شود. 

درحال حاضر آیین نامۀ تعارض منافع در حال نگارش است و از جمله مواردی که در این آیین نامه به آن‌ها پرداخته شده رابطۀ میان بیمه مرکزی و شرکت‌ها، شرایط اعطای نمایندگی و بارگذاری و موارد متعدد دیگری است که ممکن است به تعارض منافع منجر شوند یا نشوند.

 

حجم ویدیو: 31.16M | مدت زمان ویدیو: 00:03:35 دانلود ویدیو
ارسال نظر